Szanowni Państwo 

Zapraszam do udziału w wykładzie studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie Transportem- Spedycją- Logistyką z przedmiotu - Międzynarodowa polityka celna i prawo celne. Przedmiot jest dedykowany słuchaczom I semestru III edycji studiów i inauguruje on nasze zajęcia prowadzane w zdalnej formie kształcenia.

Zgodnie z planem zajęć rozpoczynamy od godz. 9.00 do godz. 11.15 w dniu 25 kwietnia 2020 r. oraz kontynuujemy nasz wykład w dniu następnym 26 kwietnia 2020 r.również w godzinach 9.00 - 11.15.

Zapraszam do zapoznania się załączonymi materiałami oraz do aktywnego udziału w zajęciach. Materiały zostały przesłane również do Państwa z poczta mailową.

Z poważaniem

Piotr Witkowski