Kurs zawiera zbiór materiałów pomocniczych do przedmiotu Technologie informacyjne w logistyce, obejmujących problematykę:
- przepływ informacji w logistyce,
- wdrażanie i bezpieczeństwo systemów informatycznych
- tworzenie oraz administrowanie relacyjnymi bazami danych (MS ACCESS),
- wizualizacja procesów i systemów (MS VISIO),
zarządzania,
- przykłady zastosowania narzędzi informatycznych w logistyce: BMP, BI, CRM, ERP.