Witam Państwa

Transport i spedycja międzynarodowa to wykłady dedykowane studentom pierwszego roku kierunku logistyka, niestacjonarne studia II stopnia.

Mają one na celu prezentację i analizę  podstawowego instrumentu logistyki międzynarodowej jakim jest możliwość transgranicznego przemieszczania surowców, półfabrykatów, komponentów od miejsc ich wydobycia, pozyskania do ostatecznego konsumenta. Praktyczne zarządzanie międzynarodowymi łańcuchami dostaw jest możliwe dzięki efektywnemu wykorzystaniu różnych, komplementarnych wobec siebie gałęzi transportu.

Zapraszam do uczestnictwa w naszym wirtualnym spotkaniu z transportem w logistyce, a w zasadzie co bardziej właściwe w logistyce transportu. Wydałoby się, że to jedynie zmiana słów, jednak o ogromnym znaczeniu.  Logistyka transportu to kompleksowe i całościowe spojrzenie na problematykę projektowania, organizacji, realizacji i monitorowania transgranicznego przemieszczania towarów z wykorzystaniem najczęściej różnych gałęzi transportu.

Pozdrawiam

Piotr Witkowski