Kurs zawiera zbiór materiałów do zajęć przeznaczonych dla studentów I roku ekonomii, studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych.
Zebrane materiały dotyczą następujących zagadnień:
- System operacyjny,
- Internet,
- MS Word,
- MS Excel,
- MS Power Point,
- MS Access,
- Makropolecenia VBA,
- Sieci komputerowe.