Kurs zawiera zbiór materiałów dotyczących nauczania z wykorzystaniem technologii informatycznych czyli e-learningu. W skałd kursu wchodzą m.in. następujące tematy:

- czym jest e-learning?
- style uczenia się,
- style nauczania,
- narzędzia e-learningu,
- przykłady zastosowania rozwiązań e-learningowych,
- porównanie tradycyjnych i nowoczesnych metod przekazywania wiedzy.