Celem kursu jest przedstawienie słuchaczom teoretycznej wiedzy na temat mediów, urządzeń elektronicznych i innych nowoczesnych zdobyczy techniki oraz ich wpływu na rozwój dziecka oraz codzienne funkcjonowanie człowieka dorosłego. Ponadto kurs przygotowuje do praktycznej pracy w zespołach projektowych z wykorzystaniem metod aktywizujących i projektowych.

Kurs jest realizowany dla studentów III roku I stopnia logopedii z audiologią w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020