Celem kursu jest sprawna organizacja pracy i wymiany materiałów edukacyjnych w grupie studentów uczęszczających na seminarium.