Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z audytywnymi i akustycznymi metodami analizy sygnału mowy. Ponadto elementem kursu jest poznanie międzynarodowego alfabetu fonetycznego. 

Kurs jest realizowany dla studentów I roku I stopnia logopedii z audiologią w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.