Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z fizycznymi podstawiami działania wybranych urządzeń technicznych, szczególnie tych, które stosowane są w diagnostyce i terapii medycznej. 

Kurs jest realizowany dla studentów II roku I stopnia logopedii z audiologią w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.