Cel szkolenia:

·         Przybliżenie problematyki stresu traumatycznego i kryzysu psychicznego – w kontekście obecnej sytuacji na Ukrainie i w Polsce. Wskazanie objawów stresu, trudności w funkcjonowaniu i w relacjach.

·          Dostarczenie wiedzy na temat możliwości wsparcia dydaktycznego, psychologicznego i organizacyjnego studentów.

·         Przedstawienie sposobów reagowania na sytuacje na zajęciach i w kontakcie ze studentami.

Zdobyta wiedza pomoże:

·         zrozumieć trudne zachowania studentów, których częstotliwość może się nasilać.

·         stosować w kontakcie ze studentami strategie konstruktywnego kontaktu, które ułatwią komunikację i działanie w obszarze kompetencji i zadań służbowych.