Badania nad multimodalną komunikacją w warunkach zdalnej edukacji

Termin: 7-22.VI

Realizujący projekt: Piotr Konderak