Kurs przeznaczony jest dla studentów I roku geografii (lic.).

Dotyczy części teledetekcyjnej modułu Kartografia i teledetekcja i obejmuje tylko część teoretyczną (wykłady)