Cele przedmiotu: a) zapoznanie studentów z organizacją badań naukowych; b) analiza statusu metodologicznego badań stosunków międzynarodowych (nauka o stosunkach międzynarodowych (NoSM), a inne dyscypliny); c) rozwój umiejętności prowadzenia badań w zakresie stosunków międzynarodowych; d) kształtowanie sposobu wykorzystania w NOSM podstawowych metod i technik badawczych zabierania danych empirycznych; e) przekazanie wiedzy na temat krytyki i interpretacji źródeł; f) rozwój umiejętności przygotowywania prac naukowych z zakresu NoSM

Studenci I roku na kierunku: Stosunki Międzynarodowe

Rok akademicki 2020/2021 semestr letni

Godziny i miejsce konsultacji: czwartki 11.20-12.50