Proszę o wcześniejsze umówienie się na spotkanie poprzez wiadomość mailową na adres: beata.daniluk@mail.umcs.pl