Kurs dla słuchaczy XII edycji studiów podyplomowych Diagnoza i terapia neuropsychologiczna  przeznaczony na realizację zajęć w semestrze zimowym 2020/2021

Seminarium dyplomowe grupa 11

Prowadzący: dr Beata Daniluk

Kurs dla słuchaczy XII edycji studiów podyplomowych Diagnoza i terapia neuropsychologiczna.