Kurs z psychopatologii kryminalnej dla studentów 2 roku Kryminologii, studia II stopnia, specjalność Kurator.

Kurs z zakresu metod analiz statystycznych dla studentów V roku Psychologii, specjalność Psychologia kliniczna i neuropsychologia

Kurs dla studentów V roku Psychologii specjalności Psychologia kliniczna i neuropsychologia

Kurs z przedmiotu Biologiczne podstawy zachowania dla studentów I roku Psychologii; zawiera materiały z części ćwiczeniowej

Wykład on-line z przedmiotu "Biologiczne podstawy zachowania" dla I roku Psychologii.

Kurs przeznaczony jest dla studentów IV roku Psychologii, specjalność Psychologia kliniczna i neuropsychologia.

Proszę o wcześniejsze umówienie się na spotkanie poprzez wiadomość mailową na adres: beata.daniluk@mail.umcs.pl