Fakultet przeznaczony dla studentów 3 roku Logopedii z audiologią, studia licencjackie

Kurs z metodologii przeznaczony dla studentów I roku Logopedii z audiologią, studia licencjackie 

Kurs dla studentów 2 roku Logopedii z audiologią, studiów II stopnia

Kurs przeznaczony dla studentów III roku Psychologii, specjalności Psychologia kliniczna i neuropsychologia

Wykłady z Psychopatologii dla studentów III roku Psychologii, studia stacjonarne 

Kurs przeznaczony dla studentów I roku Psychologii

Seminarium magisterskie dla studentów studiów zaocznych, IV rok 2018/2019 

Kurs dla słuchaczy XII edycji studiów podyplomowych Diagnoza i terapia neuropsychologiczna.