Dzień dobry

Zapraszam na zaliczenie z przedmiotu Cła i spedycja międzynarodowa, kierunek Logistyka III r. studia I stopnia.

Zaliczenie w formie testu jednokrotnego wyboru - 20 pytań - 20 minut na odpowiedź, II termin. 

Pozdrawiam

Piotr Witkowski