Zaliczenie complinace w obsłudze celnej Logistyka III r. I stopień, stacjonarne.

Test składających się z 10 pytań jednokrotnego wyboru, czas na odpowiedź 10 minut.