zaliczenie Prawo transportowe i transportowe konwencje międzynarodowe, Logistyka II r. studia niestacjonarne, II stopień