zaliczenie cła i spedycja międzynarodowa, Logistyka III r. niestacjonarne, studia I stopnia