Ukrainistyka - egzamin z przedmiotu Podstawy prawa celnego Unii Europejskiej i Ukrainy, Ukrainistyka - II r. studia stacjonarne, I stopień.