Rusycystyka - egzamin z przedmiotu Podstawy prawa celnego Unii Europejskiej, Rusycystyka - II r. studia stacjonarne, I stopień.