Zaliczenie cło i spedycja w międzynarodowa, III r. Logistyka, stacjonarne, studia I stopnia