Zaliczenie ćwiczeń z przedmiotu Cła i spedycja międzynarodowa III r. Logistyka, studia stacjonarne