Cła i spedycja międzynarodowa - zaliczenie, III r. Logistyka, stacjonarne