Zaliczenie z ćwiczeń przedmiot Cła i spedycja międzynarodowa, kierunek Logistyka I stopień, studia stacjonarne