Witamy w przestrzeni Wirtualnego Kampusu,

w której odbywają się szkolenia ogólnouniwersyteckie

dla studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych

oraz uczestników pozostałych form kształcenia

 

 

Grafika: Gerd Altmann - Pixabay

Zakres tematyczny:

Spektrum autyzmu - co to znaczy? (neuroróżnorodność, kultura autyzmu,przetwarzanie sensoryczne osób ze spektrum)

Wsparcie studenta ze spektrum autyzmu w społeczności akademickiej (relacje koleżeńskie z osobą ze spektrum autyzmu, płaszczyzny komunikacji z osobą ze spektrum autyzmu, zasoby rówieśnicze)

Szkolenie jest adresowane do studentów i ma na celu przygotowanie do udziału w zajęciach prowadzonych na naszej Uczelni z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zawiera informacje o podstawowych funkcjonalnościach platformy e-learningowej „Wirtualny Kampus UMCS”, na której są prowadzone zajęcia w systemie e-learning (zajęcia online) i blended learning (zajęcia mieszane: w formie tradycyjnej i online).

Można tutaj poznać i przetestować podstawowe funkcjonalności i narzędzia spotykane na zajęciach prowadzonych w formule online.

Zapraszamy!

У рамках тренінгу можна довідатися про основи функціювання платформи Віртуальний кампус. Кожен може ознайомитись із існуючими функціями та інструментами, які використовують на платформі віртуальний кампус під час проведення онлайн тренінгів та занять.

Szkolenie przeznaczone dla studentów i doktorantów, którzy składają swoją pracę dyplomową i chcą dowiedzieć się jak działa system antyplagiatowy Archiwum Prac Dyplomowych.