Celem kursu jest poszerzenie wiedzy z zakresu chemii organicznej - podstawowe rodzaje związków organicznych, ich struktura oraz właściwości, a także poznanie mechanizmów reakcji związków organicznych. Celem kursu jest także zapoznanie studenta z prostymi technikami izolowania i oczyszczania związków organicznych, z podstawowymi analizami jakościowymi oraz metodami syntez wybranych związków organicznych.