Ćwiczenia praktyczne z elementów inżynierii biochemicznej dla studentów kierunku Inżynieria nowoczesnych materiałów, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki