Sprawdzian wiadomości z ćwiczenia 1 i 2

Kurs z przedmiotu Toksykologia biochemiczna dla studentów II roku II stopnia biologii, specjalność biochemia