The aim of the course is to expand knowledge of organic chemistry - the basic types of organic compounds, their structure and properties, as well as to learn the reaction mechanisms of organic compounds.  Also to familiarize the student with simple techniques for isolation and purification of organic compounds, with basic qualitative analyzes and methods of synthesis of selected organic molecules.

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy z zakresu chemii organicznej - podstawowe rodzaje związków organicznych, ich struktura oraz właściwości, a także poznanie mechanizmów reakcji związków organicznych. Celem kursu jest także zapoznanie studenta z prostymi technikami izolowania i oczyszczania związków organicznych, z podstawowymi analizami jakościowymi oraz metodami syntez wybranych związków organicznych.