Kurs ten jest uzupełnieniem wykładów i laboratoriów z przedmiotu biologia komórki

Studenci 2 roku na kierunku Biologia medyczna

Studenci 1 roku na kierunku Biologia

Rok akademicki: 2020/lato