Wykłady mają na celu wprowadzenie i wyjaśnienie podstawowych pojęć ekologii ogólnej.

Specyficzną cechą przedmiotu jest zestawienie i porównanie środowisk wodnych i lądowych na wszystkich poziomach organizacji ekologicznej. 

W programie uwzględniono zagadnienia dotyczące zagrożeń i ochrony ekosystemów wodnych i lądowych w skali lokalnej i globalnej.