Kurs jest skierowany do studentów z kierunku Zarządzanie (3 rok).

Kurs skierowany jest do studentów 3 roku Zarządzania.

Kurs skierowany jest do studentów 3 roku Zarządzania.

Kurs skierowany jest do studentów 3 roku Zarządzania.