Kurs skierowany jest do studentów 3 roku Zarządzania.

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim.
Studenci na kierunku Zarządzanie, 2 stopień, 1 rok.
Rok akademicki 2017/2018, semestr zimowy