Kurs z przedmiotu "Zarządzanie kapitałem ludzkimi II" dla studentów z kierunku Zarządzanie, 1 rok, II stopień. Zajęcia skierowane są do studentów z grupy 2.

Kurs z przedmiotu "Zarządzanie kapitałem ludzkimi II" dla studentów z kierunku Zarządzanie, 1 rok, II stopień. Zajęcia skierowane są do studentów z grupy 1.