Symulacja biznesowa TEES LB dla grupy CA 4 studentów I roku Ekonomii będzie prowadzona w drugiej połowie semestru letniego roku ak. 2019/20. 

Symulacja biznesowa TEES ZX dla grupy CA2 studentów I roku Ekonomii będzie prowadzona w drugiej połowie semestru letniego roku ak. 2019/20. 

Symulacja biznesowa TEES ZA dla grupy CA2 studentów I roku Zarządzania będzie prowadzona w drugiej połowie semestru letniego roku ak. 2019/20. 

Wykład nt. Podstawy Zarządzania i Marketingu  dla studentów studiów niestacjonarnych na Wydziale Chemii UMCS. Semestr letni rok ak. 2019/20. 

Kurs zawiera treści wykładów z przedmiotu Podstawy Zarządzania i Marketingu dla studentów Wydziału Chemii UMCS

Symulacja biznesowa TEES rozgrywka ZW Ekonomia I/I CA1

Symulacja TEES rozgrywka EH   semestr letni 19/20

Ekonomia I rok I stopnia grupa CA3

Symulacja biznesowa TEES/ rozgrywka ZY/ Zarządzanie I/I CA1 

Edycja ZY: uczestniczy 24 studentów podzielonych na  8 zespołów