Materiały dla uczestników seminarium magisterskiego (FIR, st. dzienne).

Materiały uzupełniające do wykładów z przedmiotu "Rachunkowość zarządcza II" dla studentów kierunku FIR, II st. II rok (dzienne).

Materiały dla studentów podyplomowych studiów ekonomicznych - kierunek "Rachunkowość".