Materiały uzupełniające do wykładów z przedmiotu "Rachunkowość zarządcza II" dla studentów kierunku FIR, II st. II rok (zaoczne).

Materiały uzupełniające do wykładów z przedmiotu "Rachunkowość zarządcza II" dla studentów kierunku FIR, II st. II rok (dzienne).

Kurs zawiera materiały uzupełniające dla uczestników seminarium dyplomowego (licencjackiego) - FiR, I stopień, studia stacjonarne i niestacjonarne.

Materiały dla uczestników seminarium magisterskiego (FIR, st. stacjonarne i niestacjonarne).