Materiały do laboratoriów dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość, II st. II rok (st. niestacjonarne).- specjalność: AiRZ

Materiały dla studentów studiów dziennych kierunku "Finanse i Rachunkowość" (II rok, II st.) o specjalności "Audyt i rachunkowość zarządcza"

Materiały uzupełniające do wykładów dla studentów II roku na kierunku "Finanse i Rachunkowość"

Materiały dla uczestników seminarium magisterskiego (FIR, st. dzienne).

Materiały uzupełniające do ćwiczeń z przedmiotu „Rachunkowość” dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Zarządzanie (I st., I rok)