Obszar dla studentów seminariów dyplomowych i magisterskich kończących w 2020 roku (spotkania on-line)

Materiały uzupełniające do wykładów dla studentów I roku na kierunku "Finanse i Rachunkowość" z przedmiotu Rachunkowość finansowa.

Materiały uzupełniające do wykładów dla studentów II roku na kierunku "Finanse i Rachunkowość"

Materiały dla studentów studiów dziennych kierunku "Finanse i Rachunkowość" (II rok, II st.) o specjalności "Audyt i rachunkowość zarządcza"

Kurs zawiera materiały uzupełniające dla uczestników seminarium dyplomowego (licencjackiego) - FiR, I stopień, studia stacjonarne i niestacjonarne.

Materiały dla uczestników seminarium magisterskiego (FIR, st. stacjonarne i niestacjonarne).

Materiały dla studentów podyplomowych studiów ekonomicznych - kierunek "Rachunkowość".

Materiały uzupełniające do wykładów z przedmiotu "Rachunkowość zarządcza II" dla studentów kierunku FIR, II st. II rok (dzienne).

Materiały dla słuchaczy studiów podyplomowych o kierunku "Rachunkowość"