Materiały do wykładu:z przedmiotu  Rachunkowość finansowa (FIR, , I rok, I st., DZIENNE) 

Materiały do wykładu:z przedmiotu  Rachunkowość finansowa (FIR, , I rok, I st., ZAOCZNE) 

Materiały dla studentów studiów dziennych kierunku "Finanse i Rachunkowość" (II rok, II st.) o specjalności "Audyt i rachunkowość zarządcza"

Kurs zawiera materiały uzupełniające dla uczestników seminarium dyplomowego (licencjackiego) - FiR, I stopień, studia stacjonarne i niestacjonarne.

Materiały dla uczestników seminarium magisterskiego (FIR, st. stacjonarne i niestacjonarne).

Materiały uzupełniające do wykładów dla studentów II roku na kierunku "Finanse i Rachunkowość"