Celem przedmiotu jest uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości innowacyjnej 

Celem realizowanego wykładu jest:

  • zrozumienie istoty i mechanizmów funkcjonowania organizacji;
  • zrozumienie zasad, prawidłowości i instrumentów zarządzania;
  • zdobycie umiejętności opisu i analizy problemów zarządzania