Celem realizowanego wykładu jest zrozumienie istoty i mechanizmów funkcjonowania organizacji; zrozumienie zasad, prawidłowości i instrumentów zarządzania a także zdobycie umiejętności opisu i analizy problemów zarządzania

Wykład w wymiarze 30 godz.

Wykłady odbywają się w środy w godz. 11.3o-13.oo w aplikacji MS Teams

Warunkiem zaliczenia są zaliczone ćwiczenia oraz pozytywny wynik egzaminu w formie pisemnej