Celem zajęć jest dostarczenie słuchaczom wiedzy związanej z zastosowaniem i rozwojem nowoczesnych narzędzi informatycznych w działach finansowo-księgowych firmy oraz nabycie praktycznych umiejętności pracy z programem finansowo księgowym na przykładzie pakietu FK Symfonia.