Wykład fakultatywny dla studentów Logistyki, studia zaoczne, I stopnia, III rok.

Kurs przeznaczony jest dla studentów studiów zaocznych.

Kurs jest przeznaczony dla studentów Logistyki i Analityki gospodarczej.

Kurs przeznaczony jest dla studentów Analityki gospodarczej.

Wykład fakultatywny dla studentów kierunku: Logistyka (zaoczna) II stopnia, II rok.