Kurs jest przeznaczony dla studentów Logistyki i Analityki gospodarczej.

Kurs przeznaczony jest dla studentów Analityki gospodarczej.