Kurs przeznaczony jest dla studentów Logistyki I stopnia, niestacjonarne

Zajęcia przeznaczone są dla studentów FiR I stopnia, studia dzienne.

Kurs jest przeznaczony dla studentów kierunku Matematyka, stacjonarne I stopnia.

Kurs jest przeznaczony dla studentów Analityki gospodarczej.

Kurs jest przeznaczony dla studentów Logistyki i Analityki gospodarczej.