Kurs jest przeznaczony dla studentów kierunku Matematyka, stacjonarne I stopnia.

Kurs jest przeznaczony dla studentów Analityki gospodarczej.

Kurs jest przeznaczony dla studentów FiR studia zaoczne

Kurs przeznaczony jest dla studentów Logistyki studiów zaocznych.

Kurs jest przeznaczony dla studentów Logistyki i Analityki gospodarczej.

Kurs przeznaczony jest dla studentów Analityki gospodarczej.