Przedmiot realizowany w wymiarze 30 godzin CA na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych

Ćwiczenia realizowane w wymiarze 30 godzin w semestrze letnim w roku akademickim 2020/21 na jednolitych pięcioletnich studiach magisterskich- stacjonarnych.

Konsultacje w semestrze letnim odbywają się w czwartki w godzinach 13,15- 15,15

Kontynuacja seminarium magisterskiego z roku akademickiego 2019/2020. Przewidywany termin egzaminu mgr - lipiec/sierpień 2021