Przedmiot skierowany do studentów I roku pracy socjalnej, studia stacjonarne.

Kurs dla studentów 2 roku pracy socjalnej, studia niestacjonarne.

Kurs dla uczestników seminarium magisterskiego na kierunku praca socjalna, studia II stopnia, stacjonarne. Spotkania w ramach seminarium będą odbywały się we wtorki w godz.15.00-16.30.

W trakcie kursu studenci określą temat i opracują koncepcję wstępną koncepcję własnej pracy magisterskiej. 

Konsultacje w semestrze letnim będą odbywały się w formie on-line.

Zapraszam na konsultacje we wtorki w godz.8.00-10.00. Proszę o wcześniejsze e-mailowe umówienie się na dokładną godzinę odbycia konsultacji.