Celem modułu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi dziecka w zakresie psychologicznych prawidłowości rozwojowych, zasad wychowania i nauczania. Moduł obejmuje wykłady i ćwiczenia, w ramach których omawiane będą zagadnienia dotyczące psychologii rozwoju dziecka w różnych okresach życia, prezentowane będą koncepcje psychologiczne i modele wyjaśniające przebieg rozwoju poznawczego, emocjonalnego, społecznego, moralnego, tożsamości i osobowości, a także wiedza z zakresu psychologii zaburzeń rozwojowych, kryteriów diagnozowania syndromów zaburzeń, przydatna w zawodzie nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Celem przedmiotu jest ukazanie specyfiki edukacji wczesnoszkolnej jako dziedziny nauki oraz obszaru praktyki.


Konsultacje psychoterapeutyczne i psychologiczne dla osób które :

  • doświadczają depresji, lęków, fobii, zaburzeń odżywiania,
  • przeżywają długotrwały stres,
  • przeżywają trudności i cierpienie w relacjach (z bliskimi, w związkach, w kontaktach społecznych),
  • doświadczają radzenia sobie z trudnymi emocjami,
  • potrzebują wsparcia w sytuacji kryzysowej,

Szanowni Państwo,

na e-Konsultacje zapraszam w piątki w godzinach 9.30 -11.30

proszę o wcześniejszą informację na maila.