Kurs zawiera materiały z Wykładu, jak również z Konwersatorium fakultatywnego

kurs zaliczeniowy

Kurs zaliczeniowy z przedmiotu Podstawy cywilizacji europejskiej

Kolejna część zajęć Wiedza o mediach. Prowadzący Joanna Sobiesiak

Kurs przeznaczony jest dla studentek II roku Turystyki Historycznej

Kurs stanowi zastępcze rozwiązanie, zamiast wykładu kursowego.

Tematyka obowiązkowa

Zajęcia konwersatoryjne (fakultatywne) dla studentów I roku Turystyki Historycznej.