egzamin z przedmiotu do wyboru, prowadzonego na MS TEAMS dla 1 roku II stopnia hispanistyki

Celem kursu jest przybliżenie Studentom treści wykładu stacjonarnego, który nie jest realizowany ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju. Treści kursu obejmują współczesne teorie literackie (od formalizmu rosyjskiego po nowe prądy w humanistyce typu ekokrytyka itp.).

Celem kursu jest realizacja drogą e-learningu treści kursu stacjonarnego, który nie odbywa się z uwagi na sytuację zagrożenia epidemiologicznego w kraju. Zagadnienia obejmują literaturę hiszpańską okresu od przełomu XIX i XX wieku do hiszpańskiej wojny domowej (1936-39).  

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy studentów w zakresie języka hiszpańskiego w naukach technicznych.

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy studentów 2 roku iberystyki (studia I stopnia) w zakresie tłumaczeń technicznych i naukowych. Niniejszy kurs stanowi uzupełnienie zajęć prowadzonych tradycyjnie, w trybie stacjonarnym.