Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zabytkami z okresu neolitu, szczególnie z obszaru ziem polskich, zwłaszcza Lubelszczyzny. Kurs wspomagający zajęcia stacjonarne.

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi przemianami kulturowymi, społecznymi i gospodarczymi w okresie neolitu od bliskowschodniej kolebki po Europę, ze szczególnym uwzględnieniem ziem polskich.  Kurs wspomagający zajęcia stacjonarne.