Studia podyplomowe z zakresu mediacji w sprawach karnych i nieletnich dla studentów studiów podyplomowych.