THE COMMUNICATION FROM THE RECTOR OF UMCS ON COPYRIGHT IN DISTANCE EDUCATION


OPTIMUM UMCS  - Zespół ds. optymalizacji warunków kształcenia studenta z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi


Zespół tworzą:

  • dr hab. Katarzyna Klimkowska, prof. uczelni - doradca ds. optymalizacji warunków kształcenia w zakresie funkcjonowania psychicznego
  • dr Dorota Chimicz - doradca ds. optymalizacji warunków kształcenia studenta w zakresie funkcjonowania wzrokowego
  • dr Małgorzata Gulip - doradca ds. optymalizacji warunków kształcenia w zakresie funkcjonowania słuchowego oraz funkcjonowania psychicznego
  • dr Anna Prokopiak - doradca ds. optymalizacji warunków kształcenia studenta ze spektrum autyzmuPrzestrzeń do kontaktu studentów Uniwersytetu z zespołem ds. optymalizacji warunków kształcenia studenta z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi

Przestrzeń do kontaktu pracowników Uniwersytetu z zespołem ds. optymalizacji warunków kształcenia studenta z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi