Celem kursu jest przybliżenie Studentom pojęcia "szarej strefy", jako zjawiska towarzyszącego każdej współczesnej gospodarce. Omówieniu podlegają zagadnienia związane z pomiarem, przyczynami i skutkami tego zjawiska, zarówno w teoretycznym, jak i praktycznym ujęciu. Przedmiot kursu dotyka również kwestii dotyczących sposobów przeciwdziałania temu zjawisku oraz zwalczania jego przejawów.

Celem kursu jest przybliżenie Studentom pojęcia "szarej strefy", jako zjawiska towarzyszącego każdej współczesnej gospodarce. Omówieniu podlegają zagadnienia związane z pomiarem, przyczynami i skutkami tego zjawiska, zarówno w teoretycznym, jak i praktycznym ujęciu. Przedmiot kursu dotyka również kwestii dotyczących sposobów przeciwdziałania temu zjawisku oraz zwalczania jego przejawów.