Kurs z przedmiotu Rozwój pracowników poświęcony jest funkcji zarządzania zasobami ludzkimi jaką jest rozwój pracowników. Prezentowana wiedza obejmuje istotę, uwarunkowania, zasady realizowania, strategie oraz narzędzia  rozwoju pracowników. Szerzej omówione są takie narzędzia rozwoju jak: przemieszczenia pracowników, strukturyzacja pracy, kariera zawodowa oraz szkolenie pracowników. Ukazane są także tendencje i trendy w rozwoju pracowników.