Testy zaliczeniowe z przedmiotu Instytucje ochrony prawnej w komunikacji powszechnej oraz w transporcie

Testy zaliczeniowe dla studentów kierunku: Reglamentacja i kontrola działalności gospodarczej, studia stacjonarne, wszystkie specjalności 

Testy zaliczeniowe z przedmiotu: Strategie Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

Test zaliczeniowy dla studentów PPG, studia niestacjonarne, kierunek Administracja